History of An Sean Óstán

An Sean Óstán accommodation is built on the site of the old Glencolmcille Hotel, which opened in 1869.
 
Some of the hotels original features are on display in the building, including an original fireplace, and the original sign which is displayed outside the building.
Hình ảnh có nhãn Living room
Visitors to the Glencolmcille Hotel in the late 1800's often travelled Killybegs by rail and completed their journey to Carrick by horse and carriage. Sadly the railway line is no longer operational, however in attempt to recreate what visitors would have experienced in bygone days, we can offer horse and carriage tours around the scenic roads of Carrick (At an additional coast). These tours run daily in July and August, and can be booked in the gift shop.
Hình ảnh có nhãn Facade/entrance
A history of the building as well as a collection of old photos is on display throughout the building.
Hình ảnh có nhãn Dining area

Liên Hệ

Địa chỉ

An Sean Óstán,
Main Street,
Carrick,
Co. Donegal
F94 D295

Điện Thoại

+353 87 219 0867

Email

info@anseanostan.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 87 219 0867

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách